• Allmenn tannlegepraksis
  • Fyllingsterapi med hvite fyllinger
  • Bleking av tenner
  • Estetisk Tannbehandling porselensfasader
  • Behandling av tannkjøttssykdommer
  • Kroner, broer, protese
  • Rotfyllinger
  • Akuttbehandling ved smerter, knekt tann eller fylling
  • Estetisk Tannbehandling reparasjoner i plast
  • Estetisk Tannbehandling enkle reguleringskasus

Bivirkninger Ved TannBleking

Intern bleking av rotbehandlede tenner er forbundet med svært få bivirkninger. Bare hvis tannen er veldig svak på forhånd på grunn av store fyllinger, kan det være fare for at..

BlekeMetoder

Det er viktig å vite hvorfor tennene er blitt misfarget. Det avgjør nemlig om de i det hele tatt er mulig å blekes og dessuten hvilke blekemetoder som må brukes...

Hvordan Virker BlekeMiddelet?

Hvordan Virker Blekemidler? I dag brukes hydrogenperokisd enten alene eller blandet med karbmidperoksid i forskjellge konsentrasjoner, avhengig av hvilken blekemetode som brukes. Blekemiddelet fås enten som en tykk gele eller..

Hvilke Tenner Kan Blekes?

I dag har det blitt vanlig å fokusere veldig på utseendet og et hvitt smil betraktes av mange som en viktig faktor for å se pen ut.Hvilke Tenner Kan Blekes?..

Tannskader På Permanente/Voksnetenner

Når de blivende fortenner bryter frem i seks til sjuårsalderen, er barnet blitt sikrere motorisk sett og begynner å kaste seg ut i mer voldsomme aktiviteter. mer enn en femtedel..

Barn Og TannSkader

Hver 3.barn opplever skade på melktennene sine. Det er nesten alltid fortennene i overkjeven det går ut over og de fleste skader skjer før barnet fyller fire år.  Den vanligste..