• Allmenn tannlegepraksis
  • Fyllingsterapi med hvite fyllinger
  • Bleking av tenner
  • Estetisk Tannbehandling porselensfasader
  • Behandling av tannkjøttssykdommer
  • Kroner, broer, protese
  • Rotfyllinger
  • Akuttbehandling ved smerter, knekt tann eller fylling
  • Estetisk Tannbehandling reparasjoner i plast
  • Estetisk Tannbehandling enkle reguleringskasus