Tannverk?

Er du en av de som er redd for å gå til tannlegen? Det er mange i din situasjon og våre tannleger er fokusert på å gi deg smertefri behandling og sørge for at du til enhver tid er komfortabel med behandlingen.

Knekt en tann?

En brukket tann er vanligvis forårsaket av traumer

– Fra biting på noe hardt til å få et slag i ansiktet. Tannråte kan også svekke en tann og føre til at tannen knekkes ved normal aktivitet. Noen ganger kan en brukket tann føre til tannpine eller kjevesmerter; andre ganger føler du bare en mild ising i tannen.

Hvis du har en brukket tann, ansees det som en nødsituasjon ta dermed kontakt med din tannlege med en gang! Ødelagte tenner kan variere i størrelse og alvorlighetsgrad. Selv om du kanskje ikke føler noen smerte, kan det være skade på tann eller dets røtter som du ikke vet om. I mange tilfeller kan man få dekket behandlingen av Helfo eller hjemmeforsikring. Ta kontakt med oss for å få hjelp.

Tannskade?

I dag finnes flere effektive behandlinger for å reparere en tannskade. Fylling, krone og bro er noen eksempler. Ta kontakt med oss for å bestille en time i dag om du har skadet tennene dine.

Har du fått en skade på tannen bør du umiddelbart oppsøke en tannlege. Dette er et krav fra Helfo eller forsikringsselskapet ditt for å få behandling dekket. Vi er opptatte av smertefri behandling, god dialog med våre pasienter samt å fremme god tannhelse.

Tannskade kan ofte oppstå på grunn av dårlige vaner. Følgende vaner kan gi tannskader:

  • Du børsten gjøre tennene rett etter å ha spist eller drukket noe surt? Gi dine tenner en stund. Hvis du pusser umiddelbart etter å ha spist eller drukket, kan det føre til tannslitasje fordi emaljen mykes opp av syren. Etter en time eller så, børste forsiktig med en myk børste.
  • Du pusser tennene for kraftig ? Det ville virke som en god idé å pusse hardt, for å skrubbe bort alle rester av maten du har spist. Men børsting for kraftig kan slite ned og svekke en tannemaljen. I stedet børste tennene forsiktig, ved hjelp av sirkulære bevegelser og en myk børste.
  • Du skjærer/gnisser tenner? Alle skjærer tennene sine nå og da – når du løfter noe tungt kanskje, eller når du føler deg stresset. Noen mennesker skjærer tennene mens de sover, dette er en tilstand som kalles bruxisme. Tannskjæring kan slite ned tennene.
  • Du tar noen form for medisiner regelmessig? Mange typer medisiner kan forårsake tørr munn. Når munnen mangler fuktighet blir tennene mer sårbare for karies. Rådfør deg med lege eller apotek dersom noen av de medisiner du tar kan tørke opp din beskyttende spytt. Du kan være i stand til å iverksette tiltak for å hindre tørr munn fra å skade tennene. Snakke med din tannlege.

Tannbyll?

Hvis du mistenker at du har en tannbyll, bør du oppsøke en tannlege så snart som mulig for behandling. Uten behandling, kan tilstanden sannsynlig å bli verre, og du kan miste den berørte tannen eller til og med være livstruende.

Symptomer ved tannbyll:

  • Tannpine som raskt kan bli verre. Bankende smerte, du får ikke sove.
  • Hevelse av tannkjøtt, som kan være øm.
  • Hevelse i ansiktet. Huden over en tannbyll kan bli rød og betent.
  • Den berørte tannen kan bli øm å ta på, og kan også være løst.
  • Høy temperatur (feber) og følelsen av generell ubehag.
  • I alvorlige tilfeller kan det være krampe i kjevemusklene.

Første behandling – ta kontakt med en tannlege eller en tannlegevakt! Se en tannlege så snart som mulig. En tannlege vil normalt drenere pusset, dette i seg selv gir stor lindring av symptomer. Ved nedsatt allmenntilstand vil en antibiotika medisin bli foreskrevet i 7-10 dager etter drenering av puss for å fjerne eventuelle gjenværende infeksjon.

Hvis man av en eller annen grunn er forhindret fra å gå til tannlegen raskt, kan en lege eller sykepleier foreskrive en antibiotika for å hindre spredning av infeksjonen. Du trenger fortsatt å se en tannlege så snart som mulig. Du kan også trenge smertestillende som for eksempel paracetamol eller ibuprofen inntil abscess er drenert og behandlet. Snakk med din tannlege før du tar medisiner.

Mistet tannfylling?

Det er mange ulike måter å miste eller å få skadet en tannfylling på

En av årsakene kan være hull (karies/tannråte) under de gamle fyllingene. En annen er at fyllingen har blitt utsatt for stor belastning. Av og til kan en kjenne isning i fra tannen, når fyllingen er løsnet. Det er viktig at du da kontakter din tannlege for å få en time.

Under tannlegetimen undersøkes tannen om skaden er liten og kan tannen repareres med en ny tannfylling. Dette er også det rimeligste alternativet, rent økonomisk. Om skaden er stor og omfattende, bør andre behandlingsalternativ vurderes, f. eks. tannkrone eller porselensinnlegg. En kan fremdeles på større tannskader, prøve med tannfylling, men prognosen for et godt og varig resultat er ikke like god som med tannkrone/porselensinnlegg.

Dersom skaden på tannen er veldig stor kan en mistet/ødelagt fylling forårsake nerveskader og også rotskader på tannen. Da er rotfylling og også fjerning av hele tannen aktuelt.

Hva er en tannfylling?

Ved behandling av et hull(tannkaries/tannråte), vil tannlegen din fjerne den skadede delen av tanna og «fylle» området på tanna med tannfarget (komposittmaterial). Tannfyllinger er også brukt til å reparere tenner som har blitt slitt ned, ved eks aggressiv tannbørsting, neglebiting eller gnissing av tenner).

Hva innebærer en tannfylling?

Først, vil tannlegen bruke lokal bedøvelse til å bedøve området rundt tanna som skal fylles. Deretter fjernes det skadede området slik at tannlegen får gjort området klart for tannfylling, med forskjellige prosesser. Hvis skaden er nær nerven og årenene til tannen, vil din tannlege putte inn et materiale for å beskytte nerven for så å legge inn fyllingsmaterialet.

Hva slags type fyllingsmateriale blir brukt?

I dag brukes en rekke ulike typer materiale for tannfyllinger. Tenner kan bli fyllt med gull, porselen eller tannfarget kalt for kompositt fyllinger. Lokasjon og størrelse på skaden, kostnad på fyllingsmateriale, hva en får dekket av Helfo og eventuelt andre forsikringer og tannlegens anbefalinger hjelper deg i å velge riktig type fyllingsmateriale.