Plakk

Plakk eller belegg er en ansamling av bakterier på tannen som naturlig finnes i munnen.

Disse bakteriene vil normalt feste seg på tannoverflaten som et tynt lag. Ved inntak av mat og drikke utover dagen vil antallet bakterie økes på tannoverflaten og kunne gi en mer ujevn tannoverflate som igjen øker festegrepet for bakteriene til tannen. Dette vil til slutt føre til en tannoverflate bestående av mykt hvitt belegg som betegnes plakk.

Når vi pusser tennene daglig vil dette myke hvite bakterieblegget pusses vekk og tennene vil få sin glatte overflate igjen. Dersom tannpuss ikke utføres vil dette bakteriebelegget kunne føre til gingivitt og også karies.

Tannstein

Tannstein forekommer når belegget som befinner seg på tannens overflate ikke blir pusset vekk.

Belegget forkalkes av mineraler som finnes naturlig i spyttet og fører til en hard masse bestående av bakterier på tannensoverflate som er vanskelig å pusse vekk.

Når du først har dannet tannstein trenger du tannlegens hjelp. Den lar seg ikke fjerne ved vanlig puss. Dersom tannstein ikke fjernes vil den kunne føre til gingivitt og periodontitt

Gingivitt

Gingivitt Er en reversibel betennelse i tannkjøttet.

Denne tilstanden forekommer når bakteriebelegg får ligge på tannoverflate over lengre tid og dermed irritere tannkjøttet. Resultatet av gingivitt vil være blødning i tannkjøttet. Denne tilstanden gir ingen permanente skader og ved god munnhygiene vil denne betennelsen forsvinne.

I fravær av god munnhygiene vil gingivitt kunne utvikle seg videre til periodontitt.

Periodonitt

Periodonitt Er en betennelse i tennenes festeapparat(kjevebenet og interdentalefibre) forårsaket av stoffer som blir frigjort fra bakterier i plakk og tannstein.

Disse stoffene vil kunne føre til skade på fibrer som forankrer tannen til kjevebenet og også selv kjevebenet som tennene sitter i. Skadene som bakteriene medfører kan ikke gjenopprettes, men ved rens hos tannlegen og god hjemmehygiene kan betennelsen stoppes opp. Dersom prosessen ikke stoppes vil resultatet kunne bli tap av tenner.

Dessverre forekommer denne tannkjøttbetennelsen i stillhet, det vil si at betennelsen ofte er smertefri og kan ha forekommet over lengre tid uten at du selv vet det. Det er derfor viktig med hyppig tannlegebesøk for en tidlig diagnose av tilstanden og for forebygging av periodontitt.

Karies

Når plakk eller bakteriebelegg får ligge på tannoverflaten over lengre tid vil syren som bakteriene produserer kunne føre til oppløsning av tannsubstansen. Gjentagende konsentrerte syreangrep fra bakterier vil kunne føre til hull i tennene.

Karies graderes i fem forskjellige grader, dersom karies eller hullet befinner seg i emaljen har du fortsatt muligheten til å stoppe prosessen ved å ha en god munnhygiene. Dersom karies derimot har beveget seg inn i dentin må tannlegen vurdere behandlinger som eksempel borring.

I tilfeller der karies har fått stått over tid vil bakteriene kunne ha jobbet seg helt inn til tannen sentrum, pulpa og når dette forekommer vil dette kunne oppfattes som tannpine.

Rotfylling

Dersom bakterier har fått muligheten til å komme seg inn til tannens hulrom, pulpa, der årer og nerver befinner seg vil dette kunne føre til en infeksjon i tannen.

Dette kan ha forekommet som følge av karies, slag, skade, store fyllinger etc. I visse tilfeller vil denne infeksjonen kunne gi tannsmerter, mens det i andre tilfeller er helt symptomfritt. Når bakteriene har kommet seg inn til pulpa må tannlegen gjøre en rotbehandling for å fjerne bakteriene som befinner seg i tannen.

Rotbehandling, eller rotfylling vil si at tannlegen bruker spesielle instrumenter og væsker for å rense opp hulrommet i tannen der bakterier befinner seg, i visse tilfeller må det bakteriedrepende midler til for å sikre at bakteriene blir borte. Når utrensning av bakterier er ferdig lukker vi hulrommet i roten med en fyllingsmasse, mens vi i kronedelen enten avslutter behandlingen med tannfarget fylling eller ved å lage en krone.

Syreskader

Syreskader er tap av tannsubstans gjennom kjemisk påvirkning uten involvering av bakterier.

Et kjemisk syreangrep er forårsaket av sure drikker, mat eller andre syrer som for eksempel magesyre, som har pH-verdi under 4.5.

Når sure stoffer kommer i kontakt med tennene, blir emaljen myk og etses bort. Skadene er irreversible. Syreskader kan merkes ved at man får ising i tennene. Tennene kan også få en misfarging og endre form. Ofte blir ikke dette oppdaget før syreskaden blir for stor.

Hvordan forebygge syreskader:

  • Drikk vann mellom måltidene og om natten
  • Innta sure drikker så sjelden som mulig, helst i forbindelse med et måltid
  • Unngå smådrikking hele dagen, det er bedre å drikke hele glasset med juice eller flasken med brus med en gang.
  • Ikke puss tennene rett etter sure måltider eller drikke, sure oppstøt eller oppkast
  • Bruk myk tannbørste og tannkrem med lite slipemiddel
  • Husk fluor hver dag