Åpning av tannklinikk

Etter ny veiledning fra Helsedirektoratet vil klinikken gradvis åpnes opp igjen. Vi vil fortsatt ha redusert åpningstid med noe begrensinger knyttet til tannbehandling.

Dersom du har behov for tannbehandling så ring på tlf. 64 91 72 50 eller send e-post til post@langhustannklinikk.no.