Artikkel fra Dagbladet om foreslått tannhelsereform

Den foreslåtte ordningen vil innebære følgende:

  • Gratis tannhelsetjeneste for alle til og med året man fyller 25 år.
  • Egenandelstak for tannhelse på 2000 kroner for alle over 25 år, der 40 prosent av alle utgifter over dette skal refunderes.
  • Reversering av regjeringens kutt i tannhelsetjenesten. Det innebærer blant annet å holde fast ved støtten til tannregulering.

Les hele artikkelen her.