Hvordan virker blekemiddelet?

Hvordan Virker Blekemidler?

I dag brukes hydrogenperokisd enten alene eller blandet med karbmidperoksid i forskjellge konsentrasjoner, avhengig av hvilken blekemetode som brukes. Blekemiddelet fås enten som en tykk gele eller som lakk som pensles på tennene. Når blekemiddelet kommer i kontakt med tennene, frigjøres oksygen. En kjemisk prosess bryter ned den store fargede molekyler inne i tannen til mindre fargede molekyler. Dermed blir tannen lysere. Effekten av bleking avhenger av om blekemiddelet kan nå inn til misfargingene og det er defor vanskelig å forutsi hvor godt en bleking vil virke. Jo høyere konsentrasjon og jo lenger bleketiden er, desto bedre er effekten.

bleking