Ja, det er trygt å gå til tannlegen! Tannleger er en av yrkesgruppene med minst smitte

Pandemisituasjonen skaper stor usikkerhet hos mange, noe som medfører at enkelte velger å utsette tannlegebesøket. Vi kan forsikre om at det er trygt å gå til tannlegen, og oppfordrer alle til å følge opp munnhelsen også i denne perioden […].

Les hele artikkelen fra NTF her.