Kartlegging av smittestatus før besøk på tannklinikken

For å begrense spredning av koronaviruset skal alle pasienter svare på et skjema utarbeidet av FHI og Helsedirektoratet med fem spørsmål for å avklare smittestatus.

Kartleggingen foregår ved at tannhelsepersonell stiller spørsmålene til pasienten/foresatte på telefon, og fyller så ut skjemaet i forkant av timeavtalen.

Skjemaet finnes tilgjengelig her.