Oppdatert kartleggingsskjema av 22. september 2020 for vurdering av smittestatus

Helsedirektoratet har nok en gang oppdatert sine råd og anbefalinger til tannhelsetjenesten i forbindelse med covid-19-utbruddet. Skjemaet «Kartlegging av smittestatus før besøk på tannklinikken» er også oppdatert i ny versjon.

Last ned skjemaet her.

For å begrense spredning av koronaviruset skal alle pasienter svare på følgende spørsmål for å avklare smittestatus. Tannhelsepersonell stiller spørsmålene til pasienten/foresatte i forkant av timeavtalen.