Små barns tenner – tannfelling

Når barnet er rundt seks år gammelt, begynner det å felle melketenner og de til sammen 32 voksne, permanente tennene begynner å bryte frem. Som regel er det seksårsjekselen som kommer snikende først frem, deretter begynner barnet å felle melketenner. Ofte er fortennene i underkjeven de første barnet mister. Tennene vil løsne og falle ut med jevne mellomrom. Det skyldes at de voksne tennene begynner å presse på melktennenes røtter som igjen gjør at røttene løses opp slik at de nye tennene skyver ut melketennene. Da kan de enten falle ut av seg selv eller trekkes forsiktig ut.

Det kan ofte se ut som det ikke er plass i kjeven til alle de blivende tennene, men kjeven vokser i takt med tannfrembruddet.

Jenter mister som regel tennene før gutter. For begge kjønn gjelder det at melketennene skiftes ut når barnet er mellom seks og tolv år gammelt. Tolvårsjekslene kommer når barnet er mellom 12 og 14 år gammelt. Til slutt kommer visdomstennene, som er de bakerste jekslene. Det er stor forskjell på når de bryter frem og noen får den ikke i det hele tatt. Generelt sett kan man imidlertid si at de kommer mellom 18 og 26 år.

Tenner