Tannlegen er munnhulens Lege

Tungens utseende sett i sammenheng med sykehistorie og andre kliniske funn er noe av det tannlegen bruker for å prøve å forstå den generelle helsetilstanden,

Forandringer på tungen kan ha ulike årsaker, deriblant bakterie- og soppinfeksjoner, allergier og i enkelte tilfeller også hudsykdommer.Forandringene på tungen kan være blant annet fargeforandringer, endringer i struktur eller i form av væskefylte blemmer og sår. Mangelsykdommer som jernmangel og vitanminmangel kan for eksempel gi slike forandringer på tungens overflate.

Små forandringer som eks sår i munnen forekommer, men dersom disse forandringene ikke tilheles i løpet av 2-3 uker bør du få undersøkt sårene.

Tilstander på tungen kan best vurderes av tannlege, kjevekirurg med kompetanse i oral medisin eller en øre-nese-hals lege. Tannleger er godt kjent med normalanatomien og sykdommer i tungen da dette er en viktig del av tannlegeutdannelsen,  tannleger vil dermed kunne oppdage, observere, gi en diagnose eller henvise videre.