Tannskader på permanente/voksentenner

Når de blivende fortenner bryter frem i seks til sjuårsalderen, er barnet blitt sikrere motorisk sett og begynner å kaste seg ut i mer voldsomme aktiviteter. mer enn en femtedel av alle barn skader de permanente tennene før de fyller 18 år. Skadene oppstår som regel ved fall på skylle, skateboard, rulleskøyter og idrett. Gutter får flere tannskader enn jenter. Denne kjønnsforskjellen fortsetter opp i voksen alder, da de vanligste årsakene til tannskader er idrettulykker, traffikkulykker og vold.

De vanligste skdene resulterer i ett eller flere tannbrudd (tannfratkurer). Men løse, skjeve og utslåtte tenner kan også forekomme. Kontakt tannlegen så raskt som mulig hvis tennene har blitt slått ut med roten, eller hvis de er slått skjeve. Hvis tennene bare er brukket, eller tennene er litt løse, betyr det ikke noe for behandlingen om du kommer til tannlegen samme dag.

Når du kommer til kontroll, vil tannlegen ta ett eller flere røntgenbilder for å kartlegge skadens omfang og stille riktig diagnose. skadene kan omfatte både det harde tannvev (emalje og dentin), tennenes feste (rothinne og kjevebein) og blodårer og nerver (pulpa) som sitter inne i tannen. Når omfanget av skaden er kartlagt, kan tannlegen si litt mer om utsikten for tannen og omfanget av behandlingen og kontrollen.

Tannbrudd

Tannbrudd kan som regel repareres med plast eller ved å lime det løste stykket på igjen. Mangler det et veldig stort stykke, kan det kanskje være nødvendig å lage en porselenskrone til tannen. Det er best å vente med å få porselenskrone til man er helt fult utvokst og i den forbindelse er det verdt å merke seg at kjeven vokser i noen år etter at man har sluttet å vokse i høyden.

Hvis en fraktur omfatter tannens nerve, kan den dø. Da må tannenrotfylles. Før eller siden bør det nesten alltid settes en porselenskrone på rotfylte tenner.

Hvis en tann er brukket både i kronen og roten kan det være vanskelig å reparere den. Da må den erstattes med en kunstig tann.

fraktur

Tenner Som Er Slått Løs

Tenner som er slått løse, krever som regel ingen behandling i forbindelse med skaden. De gror fast igjen. Det er imidlertid en liten risiko for at nerven kan ha blitt skadet, så tennene må kontrolleres løpende, ihvertfall i ett års tid etter skaden. Faren for at nerven dør i en tann som har vært slått løs, er større jo eldre tannen var på skadetidpsunktet, spesielt hvis tannen også var brukket.

Tenner Son Er Slått Skjeve

Tenner som er slått skjeve, vil tannlegen forsøke å sette på plass og lime tannen midlertidig fast til nabotennene. Det er far for at tannens nerve og rothinne er blitt skadet, spesielt hvis det er snakk om voksnes tenner. Derfor vil tannlegen innkalle til hyppigere kontroll.

trauma5

Tenner Som Er Slått Helt Ut

tenner som er slått helt ut, må settes på plass veldig raskt. De må også rotfylles ganske raskt, med mindre det er snakk om en veldig ung tann som er brutt frem de siste årene. Selv om tannen er behandlet korrekt på skadetidpunktet, er det alltid en viss risiko for å miste den på lengre sikt. Det skjer ofte at kjevebeinet sakte «spiser opp» den skadde tannen fordi den virker som fremmedlegeme.

Slått ut

Tanntap Etter Skade

Når permanente fortenner mistes etter skader skal de erstattes. I noen tilfeller er det likevel mulig å lukke mellomrommet etter en mistet tann ved hjelp av kjeveortopedisk behandling (tannregulering). Denne løsningen stiller imidlertid spesielle krav til biteforhold og de naturlige tennenes størrelse og form, så behandlingen passer ikke alltid.

En annen mulighet er å flytte en frisk tann fra bakerst i kjeven og frem til der den skadde tanenn er falt ut. Det er som regel en av de små jekslene som flyttes frem til plassen til fortannen. Tannen som flyttes, kan bygges om til en fortann ved hjelp av plast eller prselensfasade. Denne løsningen holder som regel i lang tid, men krever også spesielle bittforhold. Behandlingen kan dessuten kun utføres på unge mennesker der tannrøttene ikke er helt ferdigdannet enda.

Det vanligste er fortsatt å erstatte den manglende tannen med en kunstig – vanligvis av porselen eller lignende materiale. Det kan blant annet gjøres med en såkalt bro der den kunstige tannen sitter fast til nabotennene. Det settes en metall og/eller porselenskrone på tannen. Det kan også brukes et implantat der en kunstig tannrot av titan operes inn i kjeven. Deretter settes den en krone på tannroten. De to sistnevnte behandlingene bør først utføres når kjeven har sluttet å vokse. Hvis tannen som skal erstattes falt ut i ung alder, må tannlegen derfor lage en midlertidig erstatning av tannen. Det kan for eksempel være en avtakbar eller fast bro som festes midlertidig til nabotennene.

Det er heldigvis sjelden at det får så galt i ulykkesskadde tenner faller helt ut. De siste årene har man funnet ut at tennene kan overleve også større skader og det er utviklet mer skånsomme behandlingsmetoder som gir tannen, nerven omgivelsene rundt tannen bedre betingelser for å heles.

emergency-dentistry-300x233