Viktig informasjon knyttet til Covid-19

For å redusere smittespredningen av Covid-19 viruset har tannhelsetjenesten fått nye retningslinjer fra helsemyndigheter og Folkehelseinstituttet. Dette innebærer at klinikken fra og med mandag 16.mars kun tar imot pasienter som trenger akuttbehandling. Alle undersøkelser og behandlinger som ikke haster vil bli utsatt inntil videre.

AKUTTBEHANDLING dersom:

  • smerter i 1-2 dager
  • påvirket nattesøvn, jobb og det daglige
  • brukt smertestillende, men fortsatt vondt
  • redusert gapeevne
  • redusert allmenntilstand

Dersom dere har noen spørsmål så ring oss, send en e-post eller legg igjen en beskjed på telefonsvareren så tar vi kontakt så fort vi kan.

Vi vil ha reduserte åpningstider som følge av dette.